Projekt stoiskaJuż we wtorek startuje największa w Europie impreza targowa branży kompozytów. Holding Euroresins, do którego należy również Baltazar Kompozyty, będzie obecny na stoisku M32. Przedstawiciele Baltazara zapraszają na spotkania we wtorek przez cały dzień oraz w środę do południa.

Podczas targów odbędzie się szereg prezentacji technicznych traktujących o innowacyjnych rozwiązaniach opracowanych przez DSM.

W strefie produktów innowacyjnych DSM zaprezentuje detal wykonany z żywicy Palapreg Eco P55-01, składający się w 55% z biomateriałów. Jest to obecnie najwyższy na rynku procentowy udział biomateriałów w nienasyconej żywicy poliestrowej. Wynik ten został osiągnięty bez uszczerbku dla właściwości przetwórczych surowca jak również właściwości wyrobu końcowego.

 

Lokalizacja stoiska Euroresins