Baltazar znalazł się w gronie nominowanych do Gazel Biznesu 2015 - 16. rankingu najbardziej dynamicznych polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaufanie i owocną współpracę. Gazela będzie niewątpliwie dodatkową motywacją dla całego Zespołu do dalszej pracy.

Aliancys to nowa marka powstała po połaczeniu sił przez CVC Capital Partners oraz Royal DSM. Począwszy od 10 stycznia 2016 roku wszystkie produkty oznaczone logo DSM będą miały nową szatę graficzną z nowym logo:

Aliancys logo

Zmiana grafiki dotyczy również kart technicznych oraz materiałów komercyjnych.

Nie ulegają zminie doskonale Państwu znane nazwy wszystkich linii produktowych takich jak Synolite, Palatal, Atlac.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://aliancys.com

 

Produkty wykonane z materiałów kompozytowych GRP oferują znaczne korzyści dla środowiska naturalnego, ponieważ charakteryzują się niską wagę, dobrymi właściwościami mechanicznymi i doskonałą odpornością na korozję. Przykładowo, kompozyty stosowane w samochodach może znacznie zmniejszyć ogólny ciężar auta - nawet o 40% w porównaniu do stali.

1 2 3

W okresie eksploatacji samochodu, oznacza to kilka tysięcy i więcej litrów paliwa oszczędności i zmniejszenie emisji szkodliwych spalin. Dlatego producenci samochodów do produkcji wielu elementów zaczęli stosować kompozyt jako alternatywę dla innych materiałów, takich jak stal czy aluminium.

W 2003 roku, firma BASF dokonała kompleksowej analizy złożonej części (pokrywa bagażnika do Mercedes), w stosunku do takiej samej części wykonanej ze stali i aluminium. Badanie dotyczyło wszystkiego począwszy od producentów surowców aż do recyklingu. Po głębokiej analizie produktów wykonanych z różnych materiałów ekonomia i ekologia wskazały na kompozyt jako produkt idealny pod względem rozwoju i przyszłości.

Producenci pojazdów użytkowych to pierwsza grupa w sektorze motoryzacyjnym który w pełni wykorzystuje zalety GRP jako materiału konstrukcyjnego do budowy kabin samochodów ciężarowych i elementów nadwozia. Każdy kilogram zaoszczędzony w wadze kabiny oznacza wzrost kg ładowności. Kompozyty mogą również zastąpić elementy stalowe pod maską samochodu.

Przy spełnieniu wszystkich kryteriów, takich jak zachowanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych, kompozyt może być stosowany do wytwarzania misek olejowych silnika oraz pokryw zaworowych (przykład - miska olejowa musi być w stanie utrzymać ciężar silnika), ale wartością dodaną są również korzyści dla środowiska. Są to obniżenie poziomu hałasu i poprawienie sprawność silnika, ponieważ silnik nagrzewa się szybciej i szybciej osiąga wydajność optymalną, ze względu na niższy ciężar silnika spala się również mniej paliwa podczas rozruchu zimnego silnika.

Prepregi (Prepregs)

12Opisane w punkcie poprzednim technologie formowania na mokro mogą być używane z bardziej zaawansowanymi materiałami takimi jak zbrojenia wysokomodułowe i żywice epoksydowe, lecz ze względu na problem z optymalizacją dokładnego położenia włókien i kontroli dokładnej zawartości zbrojenia przy bardziej zaawansowanych elementach nie mogą być stosowane.

Przy formowaniu z użyciem prepregów forma zasadniczo nie różni się od tej używanej w laminowaniu ręcznym (poza szerszymi kołnierzami pozwalającymi na przyklejenie i uszczelnienie worka próżniowego. Zamiast zbrojenia w postaci suchych włókien (mat lub tkanin) w formie układamy preimpregnowane, ściśle zdefiniowane, (co do zawartości włókna i jego kierunku oraz grubości) wykroje zbrojenia wycięte z rolek bazowych, które są przechowywane w lodówce. Widok prepregu węglowego przed włożeniem do formy przedstawia zdjęcie poniżej.

Po dokładnym ułożeniu zbrojenia w formie całość jest przykrywana workiem próżniowym i formowana próżniowo po czym wkładana do pieca w którym żywica jest utwardzana. Zdjęcie poniżej przedstawia formę w trakcie pozycjonowania warstw prepregów.

Żywica w prepregu jest już z dodatkiem utwardzacza i wszystkich wymaganych dodatków, lecz dzięki temu, że jest aktywowana w podwyższonej temperaturze (powyżej 70ºC) w temperaturze pokojowej nie rozpoczyna sieciowania. W zależności od rodzaju prepregu i użytej żywicy czas i temperatura magazynowania prepregu jest różna. Przykładowo dla standardowego preimpregnatu składowanego w temperaturze -18ºC czas magazynowania bez utraty właściwości waha się pomiędzy 6-12 miesięcy. W porównaniu z laminowaniem „mokrym” praca z prepregami jest dużo bardziej bezpieczna i przyjemna ze względu na mniejszą emisję lotnych związków organicznych (Volatile Organic Compound).

Podczas laminowania ręcznego nawet z największą starannością nie unikniemy gromadzenia się powietrza procesowego uwięzionego pomiędzy warstwami laminatu i w samym laminacie. Dużo lepszy efekt uzyskamy usuwając powietrze przed utwardzeniem się żywicy. Proces polegający na usunięciu pęcherzy powietrza z laminatu nazywamy odpowietrzeniem. Element musi być odpowietrzany także podczas utwardzania się żywicy.